Donaties

Als liefdadigheidsinstelling zonder winst oogmerk is Stichting Fietsbank Maastricht voor een groot deel afhankelijk van donaties en subsidies. Hebt u fietsen of onderdelen die u graag wilt doneren aan de Fietsbank? Neem dan contact op met onze ophaaldienst en maak een afspraak.

Ook financiële steun is zeer welkom. Donaties kunnen gedaan worden aan:

NL32 INGB 0006 5290 96
t.n.v. Stichting Fietsbank Maastricht
o.v.v. Gift of Donatie

Stichting Fietsbank Maastricht is een ANBI (algemeen nut beogende instellingen) en dus zijn als dusdanig donaties aan de Fietsbank aftrekbaar van de belasting. Ook zijn er mogelijkheden tot sponsorfree essay examplesing van de Fietsbank, u krijgt dan als donateur indien gewenst bijvoorbeeld een vermelding of uw logo hier op de website en in onze winkel. Voor meer informatie hierover neem contact met ons op.

In deze publicatie vind u de gegevens die wij als ANBI moeten publiceren.